Сметководствено биро Колвеко Гевгелија

Сметководствено биро

Колвеко Гевгелија

Даночен Консалтинг

 1. Утврдување на обврска за ДДВ и право на поврат на ДДВ
 2. Советување во однос на комплексни трансакции од даночен аспект
 3. Целосна поддршка при даночна контрола
Повеќе

Бизнис Консалтинг

 1. Анализа и документирање на постоечката состојба на ИТ системи
 2. Препораки за подобрување на постоечкиот ИТ систем
 3. Изработка на документација за иницијализација на проекти
 4. Надзор во реализација на ИТ проекти
Повеќе

Бизнис Контролинг

 1. контролинг на обврски и побарувања
 2. Изготвување на пробен биланс, Биланс на успех, Биланс на состојба, преглед на парични текови
 3. Финансиски извештаи и објаснувачки белешки за потребите на консолидација
Повеќе

Правни работи кои се поврзани со работењето на клиентите

 1. Изготвување на договори и акти согласно Законот за трговски друштва
 2. Основање на фирми ...
Повеќе

Човечки ресурси

 1. проучување и единствена примена на законите и подзаконските акти во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на вработените ...
Повеќе

дознај повеќе за нашите услуги

кои сме ние

Сметководствено биро Колвеко Гевгелија

основната дејност

Друштвото Колвеко со седиште во Гевгелија датира од 1991 година, основна дејност која почнува да ја обавува е сметководствена услуга.Колвеко е пионер како формално правно регистрирано сметководствено друштво на овие простори.

Кратка историја

Друштвото Колвеко се основа во 1991 година ,време кога се почнува во државата со законско регулирање на приватниот сектор,па на таков начин се реализира и идеата за опслужување со сметководствени услуги на овој сектор. Од 1991 година до 1992 година ги придобиваме и првите клиенти кои од почеток се малку затоа што и самиот приватен сектор е во сам зачеток. Во годините на работа бројот на клиенти се зголемува константно. Како што расте бројот на клиенти така во Друштвото расте и бројот на вработени. Во 2014 година Друштвото се стекнува со сопствени деловни простории каде сега ја обавува својата дејност. Во 2022 година и веќе 30 годишно искуство во професионално обавување на нашата дејност ни носат голем број на наши задоволни клиенти - Броиме 300 клиенти.

примарни услуги кои ги нудиме

 • Даночен Консалтинг
 • Бизнис Консалтинг
 • Бизнис Контролинг
 • Правни работи кои се поврзани со работењето на клиентите.
 • Човечки ресурси

сметководственото биро - колвеко

име презиме

сметководител

сметководственото биро - колвеко

име презиме

сметководител

сметководственото биро - колвеко

име презиме

сметководител

300+

ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

30+

Услуги

15

вработени

30+

ГОДИНИ ИСКУСТВО

-->

видео

најдоброто сметководствено биро

комбинација со искуство и знаење

 • Мисија

 • Визија

 • цел

Колвеко е друштво кој делува и функционира тимски.Секоја работна задача се обавува од страна на сите вработени како еден тим,а на клиентот му се чини како да ја сработил еден, тоа е Колвеко. Колвеко дава сигурност на својот клиент.

Сегашната позиција на пазарот да ја претвориме во лидерска.Сегашното наше знаење во уште поголемо искуство.Да се фокусираме во професионално откривање на потребите на нашите клиенти и да обезбедуваме алатки за нивно задоволување.

Стратешка цел на друштвото е да остане и уште подобро да се позиционира на овој пазар користејќи ги досегашните свои одлики на квалитет,доверливост,искуство и професионализам.

30+ ГОДИНИ РАБОТНО ИСКУСТВО

НАШИОТ ТИМ

Запознајте го нашиот тим

Arnold human

извршен директор и основач

Mike Fermalin

сметководител

Aronic Kenan

сметководител

Joakim Ken

сметководител

Зошто да не одберете нас?

Колвеко Гевгелија

Негуваме длабоки, долготрајни врски преку запознавање на нашите клиенти, колеги и заедници, како и нивните цели и аспирации. Ние, исто така, придонесуваме со различни идеи и перспективи за да им помогнеме на клиентите да постигнат поголем успех.

На секоја средба ѝ даваме незаменлив персонализиран фокус, запознавајќи ги луѓето таму каде што се и помагајќи им да ги постигнат своите цели.

Ние сме експерти во тоа што го сработуваме за нашите клиенти затоа што си ја сакаме нашата професија

извршен директор и основач

Нашиот тим е препознатлив по професионалниот пристап кон работата и градење на долгорочни релации со клиентите, фокусирајќи се на разбирањето на нивните цели и потреби.
Нашиот успех од почеток до сега се темели на ажурност,точност и брзото дејствување во давањето на секој вид услуга на клиентот затоа што модерниот бизнис не се заснова на утре ,туку на веднаш и сега.
Дејност која ја обавуваме е многу сензитивна и доверлива, затоа Нам ни е најважно да имаме задоволни клиенти. Нашите клиенти се како наше семејство,големото семејство на Колвеко. Нашиот клиент е база од која црпиме понатамошна енергија за совладување на сите идни предизвици кои ни ги поставува секојдневниот бизнис.

Колвеко

Гевгелија