Сметководствено биро Колвеко Гевгелија

БИЗНИС КОНСАЛТИНГ

Колвеко Гевгелија

БИЗНИС КОНСАЛТИНГ

  1. Анализа и документирање на постоечката состојба на ИТ системи
  2. Препораки за подобрување на постоечкиот ИТ систем
  3. Изработка на документација за иницијализација на проекти
  4. Надзор во реализација на ИТ проекти

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

Колвеко

Гевгелија