Сметководствено биро Колвеко Гевгелија

ДАНОЧЕН КОНСАЛТИНГ

Колвеко Гевгелија

ДАНОЧЕН КОНСАЛТИНГ

  1. Утврдување на обврска за ДДВ и право на поврат на ДДВ
  2. Советување во однос на комплексни трансакции од даночен аспект
  3. Целосна поддршка при даночна контрола

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

Колвеко

Гевгелија