Сметководствено биро Колвеко Гевгелија

За нас

кои сме ние

Сметководствено биро Колвеко Гевгелија

основната дејност

Друштвото Колвеко со седиште во Гевгелија датира од 1991 година, основна дејност која почнува да ја обавува е сметководствена услуга.Колвеко е пионер како формално правно регистрирано сметководствено друштво на овие простори.

Кратка историја

Друштвото Колвеко се основа во 1991 година ,време кога се почнува во државата со законско регулирање на приватниот сектор,па на таков начин се реализира и идеата за опслужување со сметководствени услуги на овој сектор. Од 1991 година до 1992 година ги придобиваме и првите клиенти кои од почеток се малку затоа што и самиот приватен сектор е во сам зачеток. Во годините на работа бројот на клиенти се зголемува константно. Како што расте бројот на клиенти така во Друштвото расте и бројот на вработени. Во 2014 година Друштвото се стекнува со сопствени деловни простории каде сега ја обавува својата дејност. Во 2022 година и веќе 30 годишно искуство во професионално обавување на нашата дејност ни носат голем број на наши задоволни клиенти - Броиме 300 клиенти.

примарни услуги кои ги нудиме

 • Даночен Консалтинг
 • Бизнис Консалтинг
 • Бизнис Контролинг
 • Правни работи кои се поврзани со работењето на клиентите.
 • Човечки ресурси

30+ годишно искуство

Високи стандарди

Професионален тим

Доверливост

најдоброто сметководствено биро

комбинација со искуство и знаење

 • Мисија

 • Визија

 • цел

Колвеко е друштво кој делува и функционира тимски.Секоја работна задача се обавува од страна на сите вработени како еден тим,а на клиентот му се чини како да ја сработил еден, тоа е Колвеко. Колвеко дава сигурност на својот клиент.

Сегашната позиција на пазарот да ја претвориме во лидерска.Сегашното наше знаење во уште поголемо искуство.Да се фокусираме во професионално откривање на потребите на нашите клиенти и да обезбедуваме алатки за нивно задоволување.

Стратешка цел на друштвото е да остане и уште подобро да се позиционира на овој пазар користејќи ги досегашните свои одлики на квалитет,доверливост,искуство и професионализам.

30+ ГОДИНИ РАБОТНО ИСКУСТВО

Колвеко Гевгелија

Колвеко е друштво кој делува и функционира тимски.Секоја работна задача се обавува од страна на сите вработени како еден тим,а на клиентот му се чини како да ја сработил еден, тоа е Колвеко. Колвеко дава сигурност на својот клиент.

 • нашиот тим:

  7 сметководители
 • 6 овластени сметководители
 • 1 дипл.правник
 • 1 овластен преведувач

извршен директор и основач

-->

видео

НАШИОТ ТИМ

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО НАШИОТ ТИМ

име и презиме

сметководител

име и презиме

сметководител

име и презиме

сметководител

име и презиме

App Developer

Колвеко

Гевгелија